Vì trường thuộc

Không chỉ đơn thuần có được tiếng Nhật mà quan trọng là kiến thức sống!

Tập đoàn Well chuyên về điều dưỡng, chăm sóc y tế với gần 20 năm trong công tác vận hành các cơ sở điều dưỡng chỉ định (viện dưỡng lão, viện dưỡng lão đặc biệt cho người già, cơ sở chăm sóc sức khỏe người già), các cơ sở y tế (phòng khám và điều trị lâm sàng) v.v... có ở Kyoto, Osaka , Nara .

Với thành tích thực như thế cho nên không chỉ đơn thuần giúp các em có được tiếng Nhật mà nhà trường còn nhìn thấu được các em dùng tiếng Nhật và sinh sống như thế nào để rồi đào tạo định hướng , do đó các em có thể học được những kiến thức để vận dụng được.
Đối với học viên muốn lấy chứng chỉ điều dưỡng, y tá trong tương lai hay muốn đi làm thì nhà trường có thể giới thiệu việc làm thêm tại các cơ sở điều dưỡng, cơ sở y tế cũng như hỗ trợ cho học viên lấy được chứng chỉ.

Học tiếng Nhật để chăm sóc y tế / điều dưỡng1Học tiếng Nhật để chăm sóc y tế / điều dưỡng2

Mô hình đi làm

Học viện Nhật ngữ Well đặt ra mục tiêu cuối cùng là làm thế nào để người học tiếng Nhật có thể làm việc tại Nhật.

Mô hình đi làm<1

Mô hình đi làm<2

PAGE TOP

Copyright©2017 Học viện Nhật ngữ Well All right reserved.